Förordning (1996:1015) om valutaväxling och betalningsöverföring

SFS nr
1996:1015
Departement/myndighet
Finansdepartementet BE
Utfärdad
1996-10-24
Författningen har upphävts genom
SFS 2004:331
Upphävd
2004-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2001:923

1 § Finansinspektionen får meddela föreskrifter om innehållet i
en anmälan enligt 2 § lagen (1996:1006) om valutaväxling och
betalningsöverföring. Förordning (2000:953).

2 § Har upphävts genom förordning (2001:923).