Tillkännagivande (1996:1052) om utgivningen av Svensk författningssamling

SFS nr
1996:1052
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1996-11-11

Utgivaren av Svensk författningssamling (SFS) ger tillkänna
följande.

Statliga myndigheter skall enligt 7 § första stycket
författningssamlings-förordningen (1976:725) se till att de har
tillgång till Svensk författnings-samling (SFS) i den utsträckning
som behövs.

Uppdraget att ansvara för tryckning, försäljning och distribution av
SFS övergår från den 1 januari 1997 från C E Fritzes Aktiebolag till
Fakta Informationsförlag FI Aktiebolag.

Beställningar kan göras hos Fakta Informationsförlag, Box 6430, 113
82 Stockholm, tel 08-736 10 50, telefax 08- 34 11 00.