Förordning (1996:1091) om tillfällig avvikelse från en bestämmelse i förordningen (1991:1395) om försäkring mot kostnader för sjukön enligt 17 § lagen (1991:1047) om sjuklön

SFS nr
1996:1091
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1996-11-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:68
Upphävd
1998-03-20

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 5 § förordningen (1991:1395)
om försäkring mot kostnader för sjuklön enligt 17 § lagen (1991:1047)
om sjuklön får försäkring beviljas att gälla från och med januari
1997 även om ansökan kommer in till försäkringskassan i december
1996.

Övergångsbestämmelser

1998:68

Den upphävda förordningen skall dock fortfarande gälla i fråga om
anslutning till försäkringen den 1 januari 1997.