Förordning (1996:1149) om nämndemäns tjänstgöring vid ändring i indelning av domkretsar

SFS nr
1996:1149
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1996-11-28

Om indelningen i domkretsar ändras, skall en nämndeman anses vald
till nämndeman i den domstol inom vars domkrets han eller hon är
folkbokförd.