Förordning (1996:1244) om tillämpning av 5 § lagen (1978:763) med vissa bestämmelser om marknadsföring av alkohldrycker

SFS nr
1996:1244
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1996-12-05
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:1011
Upphävd
2000-01-01

Regeringen föreskriver att bestämmelsen i 5 § lagen (1978:763) med
vissa bestämmelser om marknadsföring av alkoholdrycker skall
tillämpas på främmande stat som är ansluten till
Madridöverenskommelsen den 14 april 1891 angående undertryckande av
oriktiga eller vilseledande ursprungsbeteckningar på handelsvaror
eller som är medlem i Världshandelsorganisationen (WTO).