Lag (1996:1436) med anledning av bildandet av Skattemyndigheten i Skåne län

SFS nr
1996:1436
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1996-12-12

Det som är föreskrivet i eller annars följer av en lag eller annan
författning beträffande Skattemyndigheten i Kristianstads län eller
Skattemyndigheten i Malmöhus län skall efter utgången av år 1996 i
stället gälla Skattemyndigheten i Skåne län.