Förordning (1996:1605) om individuell visningsersättning

SFS nr
1996:1605
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1996-12-20

1 § Ersättning enligt denna förordning får betalas till bild- och
formkonstnärer för att deras verk i offentliga institutioners ägo
visas för allmänheten eller används på något annat allmännyttigt sätt
(individuell visningsersättning).

2 § Individuell visningsersättning syftar till att ge yrkesverksamma
konstnärer ekonomisk och arbetsmässig trygghet.

3 § Individuell visningsersättning får lämnas till bild- och
formkonstnärer som har sin huvudsakliga konstnärliga verksamhet i
Sverige eller som är stadigvarande bosatta i landet.

4 § Bildkonst Upphovsrätt i Sverige (BUS) skall fördela den
individuella visningsersättningen.

5 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.