Förordning (1996:1610) om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 1997

SFS nr
1996:1610
Departement/myndighet
Finansdepartementet FPM
Utfärdad
1996-12-19

Regeringen föreskriver att statens utlåningsränta och statens
avkastningsränta under budgetåret 1997 båda skall vara 9,0 procent.