Förordning (1996:167) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Egypten

SFS nr
1996:167
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1996-03-14

Lagen (1995:543) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Egypten skall träda i kraft den 1 juli 1996 och tillämpas

a) i fråga om skatt som innehålls vid källan, på belopp som betalats
eller krediterats den 1 januari 1997 eller senare, och

b) i fråga om övriga skatter, för beskattningsår som börjar den 1
januari 1997 eller senare.

Avtalet träder i kraft den 16 mars 1996.

Övergångsbestämmelser

1996:167

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1996.

2. Kungörelsen (1959:22) om tillämpning av ett mellan Sverige och
Förenade Arabrepubliken den 29 juli 1958 ingånget avtal för
undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt
beträffande inkomst- och förmögenhetsskatter samt kungörelsen
(1973:53) om kupongskatt för person som är bosatt i Arabrepubliken
Egypten (f. d. provinsen Egypten i Förenade Arabrepubliken), m. m.
skall alltjämt tillämpas

a) i fråga om skatt som innehålls vid källan, på belopp som betalats
eller krediterats före den 1 januari 1997,

b) i fråga om övriga skatter på inkomst, för beskattningsår som
börjat före den 1 januari 1997, samt

c) i fråga om förmögenhetsskatt, på förmögenhet som taxeras vid 1997
eller tidigare års taxering.