Lag (1996:168) om vissa äldre sedlar

SFS nr
1996:168
Departement/myndighet
Finansdepartementet B
Utfärdad
1996-03-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:1416

Av Sveriges riksbank utgivna sedlar enligt nedan angivna
författningar skall upphöra att vara lagligt betalningsmedel
den 31 december 1998.

1. Sedlar på 5 kronor enligt kungörelsen (1966:2) om nya sedlar
på fem kronor,

2. sedlar på 10 kronor enligt kungörelsen (1965:68) om nya
sedlar på femtio och tio kronor,

3. sedlar på 10 kronor med anledning av Riksbankens 300-
årsjubileum enligt kungörelsen (1968:128) om nya sedlar på tio
kronor,

4. sedlar på 50 kronor enligt kungörelsen (1965:68) om nya
sedlar på femtio och tio kronor,

5. sedlar på 100 kronor enligt kungörelsen (1965:510) om nya
sedlar på etthundra kronor,

6. sedlar på 500 kronor enligt Riksbankens kungörelse (RBFS
1985:2) om utgivande av sedlar på femhundra kronor,

7. sedlar på 1 000 kronor enligt förordningen (1976:758) om nya
sedlar på ettusen kronor.

Om inlösen av sedlar som upphört att vara lagligt
betalningsmedel finns bestämmelser i 5 kap. 4 § lagen
(1988:1385) om Sveriges riksbank. Lag (1998:1416).