Förordning (1996:333) om ersättning för viss högskoleutbildning

SFS nr
1996:333
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1996-05-02

Regeringen föreskriver att den ersättning som enligt 5 kap. 3 §
högskolelagen (1992:1434) skall lämnas om berörda kommuner eller
landsting inte kommer överens om något annat skall vara 1 000 kronor
per student och vecka för år 1994 och 1 150 kronor per student och
vecka för år 1995.