Förordning (1996:911) om avgifter för vissa ärenden enligt lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer

SFS nr
1996:911
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1996-09-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2004:374

För ansökan enligt 4 § lagen (1981:131) om kallelse på okända
borgenärer som görs hos Bolagsverket skall avgift betalas med
625 kronor.

Avgift skall betalas när ansökan ges in. Avgiften återbetalas
inte om handläggningen av en ansökan har påbörjats.
Förordning (2004:374).