Förordning (1996:998) om fastställande av omräknade belopp för alkoholskatt för år 1997

SFS nr
1996:998
Departement/myndighet
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1996-10-24
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:1226
Upphävd
1997-01-01

Regeringen fastställer enligt 37 § lagen (1994:1564) om alkoholskatt
skatten för skattepliktiga alkoholvaror till följande belopp för år
1997.

Skatt enligt 2 § lagen om alkoholskatt (öl) tas ut per liter med
2,38 kronor för varje volymprocent alkohol. För öl med en alkoholhalt
över 2,25 men inte över 3,5 volymprocent tas skatt ut per liter med
1,21 kronor för varje volymprocent alkohol.

För öl med en alkoholhalt om högst 2,25 volymprocent tas skatt ut
med 0 kronor.

Skatt enligt 3 § lagen om alkoholskatt (vin) tas ut per liter för

drycker med en alkoholhalt över 2,25 men inte över 4,5 volymprocent
med 9,20 kronor,

drycker med en alkoholhalt över 4,5 men inte över 7 volymprocent med
13,60 kronor,

drycker med en alkoholhalt över 7 men inte över 8,5 volymprocent med
18,71 kronor,

drycker med en alkoholhalt över 8,5 men inte över 15 volymprocent
med 26,78 kronor, och för

drycker med en alkoholhalt över 15 men inte över 18 volymprocent med
44,47 kronor.

För vin med en alkoholhalt om högst 2,25 volymprocent tas skatt ut
med 0 kronor.

Skatt enligt 4 § lagen om alkoholskatt (andra jästa drycker än vin
eller öl) tas ut per liter för

drycker med en alkoholhalt över 2,25 men inte över 4,5 volymprocent
med 9,20 kronor,

drycker med en alkoholhalt över 4,5 men inte över 7 volymprocent med
13,60 kronor,

drycker med en alkoholhalt över 7 men inte över 8,5 volymprocent med
18,71 kronor, och för

drycker med en alkoholhalt över 8,5 men inte över 15 volymprocent
med 26,78 kronor.

För andra jästa drycker med en alkoholhalt om högst 2,25
volymprocent tas skatt ut med 0 kronor.

Skatt enligt 5 § lagen om alkoholskatt (mellanklassprodukter) tas ut
per liter för

drycker med en alkoholhalt om högst 15 volymprocent med 26,78
kronor, och för

drycker med en alkoholhalt över 15 volymprocent med 44,47 kronor.

Skatt enligt 6 § lagen om alkoholskatt (andra skattepliktiga
alkoholvaror än som anges i 2-5 §§ lagen om alkoholskatt) tas ut med
484,55 kronor per liter ren alkohol.