Förordning (1997:1124) om ränta på studielån för år 1998

SFS nr
1997:1124
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1997-12-04

Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 8 kap. 2 §
studiestödslagen (1973:349) skall betalas på studielån skall
vara 5,4 procent för år 1998.