Förordning (1997:1135) om ränta på återbetalning enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd för år 1998

SFS nr
1997:1135
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1997-12-11