Förordning (1997:1142) om fastställande av omräknade belopp för försäljningskatt på motorfordon för år 1998

SFS nr
1997:1142
Departement/myndighet
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1997-11-27
Författningen har upphävts genom
1998:1245
Upphävd
1998-10-01

Regeringen fastställer enligt 8 a § lagen (1978:69) om
försäljningsskatt på motorfordon skatten till följande belopp
för år 1998.

Fordonsslag miljöklass 1 miljöklass 2 miljöklass 3

1. buss
med en total- 6 kronor 47 öre per 6 kronor 47 öre per 6 kronor 47
vikt av högst kilogram tjänste- kilogram tjänste- öre per
3 500 kilo- vikt vikt kilogram
gram tjänste-
vikt, ökat med
2 021 kronor

med en totalvikt – – 6 064 kronor
överstigande
3 500 kilogram

2. lastbil med
skåpkarosseri
med en total- 6 kronor 47 öre per 6 kronor 47 öre per 6 kronor 47
vikt av högst kilogram tjänste- kilogram tjänste- öre per
3 500 kilo- vikt vikt kilogram
gram tjänste-
vikt, ökat med
2 021 kronor

med en totalvikt – – 6 064 kronor
överstigande
3 500 kilogram

3. lastbil utan
skåpkarosseri
med en total- 4 043 kronor 4 043 kronor 6 064 kronor
vikt av högst
3 500 kilogram

med en totalvikt – – 6 064 kronor
överstigande
3 500 kilogram

Skatten tas ut för motorcykel med 1 354 kronor om tjänstevikten
inte överstiger 75 kilogram, med 1 779 kronor om tjänstevikten
är högre men inte överstiger 160 kilogram, med 2 729 kronor om
tjänstevikten är högre än 160 kilogram men inte överstiger 210
kilogram, samt i annat fall med 4 528 kronor.