Lag (1997:1144) om försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län

SFS nr
1997:1144
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
1997-12-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:407

1 § I Gotlands län får under tiden den 1 januari 1998-31
december 2010 bedrivas försöksverksamhet med vidgad samordnad
länsförvaltning. I den omfattning regeringen bestämmer fullgör
länsstyrelsen de uppgifter som ankommer på Skogsstyrelsen.
Lag (2007:407).

2 § Har upphävts genom lag (2007:407).