Förordning (1997:1223) om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 1998

SFS nr
1997:1223
Departement/myndighet
Finansdepartementet FPM
Utfärdad
1997-11-13

Regeringen föreskriver att statens utlåningsränta och statens
avkastningsränta under budgetåret 1998 båda skall vara 8,7
procent.