Lag (1997:1323) om rätt för kommuner att ge stöd till åtgärder i lokala investeringsprogram som ökar den ekologiska hållbarheten i samhället

SFS nr
1997:1323
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
1997-12-18
Författningen har upphävts genom
SFS 2002:683
Upphävd
2002-08-01

En kommun som fått statligt bidrag för åtgärder i lokala
investeringsprogram som ökar den ekologiska hållbarheten i
samhället får, trots bestämmelserna i kommunallagen (1991:900),
använda det för att ge ekonomiskt och annat stöd till enskilda
i enlighet med de föreskrifter som gäller för bidraget.