Lag (1997:1328) med anledning av bildandet av Västra Götalands län

SFS nr
1997:1328
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1997-12-18

Det som är föreskrivet i eller annars följer av en lag eller
annan författning beträffande Skattemyndigheten i Göteborgs och
Bohus län, Skattemyndigheten i Älvsborgs län eller
Skattemyndigheten i Skaraborgs län skall efter utgången av år
1997 i stället gälla Skattemyndigheten i Västra Götalands län.
I fråga om Habo och Mullsjö kommuner skall dock det som är
föreskrivet i eller annars följer av en lag eller annan
författning beträffande Skattemyndigheten i Skaraborgs län
efter utgången av år 1997 i stället gälla Skattemyndigheten i
Jönköpings län.