Riksbankens föreskrifter (1997:156) om minnesmynt på ett tusen och två hundra kronor

SFS nr
1997:156
Departement/myndighet
Riksbanken
Utfärdad
1997-03-20

1 § Med anledning av att det är 600 år sedan Danmark, Norge
och Sverige enades i Kalmarunionen skall minnesmynt med
nominella värden ett tusen och två hundra kronor ges ut.

2 § Minnesmyntet med ett nominellt värde av ett tusen kronor
skall tillverkas av en legering som består av 900 tusendelar
guld, 50 tusendelar silver och 50 tusendelar koppar samt ha
en vikt av 5,8 gram och en diameter av 21 mm. Avvikelsen från
den nominella vikten får vid uppvägning av etthundra mynt
vara högst 6 gram.

3 § Minnesmyntet med ett nominellt värde av ett tusen kronor
skall ha följande prägel.

På framsidan Carl XVI Gustafs bild i profil med omskriften
upptill ”CARL XVI GUSTAF” och nedtill ”SVERIGES KONUNG”. På
höger sida om porträttet konstnärens signatur ”EN”.

På frånsidan en avbildning av Drottning Margareta
(unionsdrottningen), en sköld med Kalmarunionens tre kronor,
texten ”MARGARETA”, ”KALMARUNIONEN 1397” samt årtalet ”1997”
ovanför valörbeteckningen ”1000 KR”. Till vänster om skölden
”E” som anger myntningsorten samt ”B” som är
begynnelsebokstaven i riksbankschefens efternamn.

Randen skall vara slät.

4 § Minnesmyntet med ett nominellt värde av två hundra kronor
skall tillverkas av en legering som består av 925 tusendelar
silver och 75 tusendelar koppar samt ha en vikt av 27,03 gram
och en diameter av 36 mm. Avvikelsen från den nominella vik-
ten får vid uppvägning av etthundra mynt vara högst 27 gram.

5 § Minnesmyntet med ett nominellt värde av två hundra kronor
skall ha följande prägel.

På framsidan Konung Carl XVI Gustafs bild i profil med
omskriften upptill ”CARL XVI GUSTAF” och nedtill ”SVERIGES
KONUNG”. På höger sida om porträttet konstnärens signatur
”EN”.

På frånsidan ett motiv med det dåtida Kalmar slott, Drottning
Margareta, texten ”MARGARETA”, ”KALMARUNIONEN 1397” samt
årtalet ”1997” ovanför valörbeteckningen ”200 KR”. Till
vänster under slottet ”E” som anger myntningsorten samt ”B”
som är begynnelsebokstaven i riksbankschefens efternamn.

Randen skall vara slät.