Förordning (1997:190) om beredskapslagring av olja m.m. under lagringsåret 1997/98

SFS nr
1997:190
Departement/myndighet
Närings- och handelsdepartementet
Utfärdad
1997-04-24

Regeringen föreskriver enligt 9 § lagen (1984:1049) om
beredskapslagring av olja och kol att följande andelar av
basmängderna för vissa lagringsbränslen skall lagras under
lagringsåret 1997/98.
________________________________________________________________
Varuslag Procentandel
av basmängden
________________________________________________________________

Motorbensin 25
Fotogen 25
Dieselbrännolja/eldningsolja 1 25
Övriga eldningsoljor 25
Gasol 25
________________________________________________________________

I fråga om lagring för krigssituationer fattar regeringen
beslut i annan ordning.