Statistiska centralbyråns kungörelse (1997:25) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag

SFS nr
1997:25
Departement/myndighet
Statistiska centralbyrån
Utfärdad
1997-01-07

Statistiska centralbyrån förordnar att de underhållsbidrag
som avses i lagen (1966:680) om ändring av vissa
underhållsbidrag inte skall ändras från och med den 1
februari 1997.