Förordning (1997:431) om ändrade bestämmelser för investeringsbidrag enligt förordningen (1991:1923) om statligt investeringsbidrag för ny- och ombyggnad av bostäder

SFS nr
1997:431
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1997-06-12

Regeringen föreskriver att ansökan om investeringsbidrag
enligt förordningen (1991:1923) om statligt investeringsbidrag
för ny- och ombyggnad av bostäder skall ha kommit in till
länsstyrelsen senast den 31 juli 1997. Ansökan om utbetalning
av investeringsbidrag enligt samma förordning skall ha kommit
in till länsstyrelsen och projektet vara färdigställt senast
den 31 oktober 1997.