Förordning (1997:596) om tillfällig avvikelse från vissa bestämmelser i förordningen (1994:523) om förmåner för frivilliga

SFS nr
1997:596
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1997-06-19

För utbildning av lottor i bevakningstjänst får Försvarsmakten
under tiden från och med den 1 augusti 1997 till och med den 31
december 1997 betala ut ersättning enligt bestämmelserna om
dagersättning i förordningen (1995:239) om förmåner till
totalförsvarspliktiga. Om Försvarsmakten bestämmer att betala
ut ersättning enligt de bestämmelserna skall också
bestämmelserna om utryckningsbidrag och resor under
tjänstgöring i förordningen om förmåner till
totalförsvarspliktiga tillämpas.