Riksbankens föreskrifter (1997:671) om sedlar på tjugo kronor

SFS nr
1997:671
Departement/myndighet
Riksbanken
Utfärdad
1997-07-13

Fullmäktige i Riksbanken föreskriver med stöd av 5 § lagen
(1988:1385) om Sveriges riksbank att sedlar på tjugo kronor
skall ha följande storlek, beskaffenhet och utseende.

Storlek

Sedeln är 120 mm lång och 67 mm bred.

Tryck

Sedelns framsida

I sedelns högra del finns ett porträtt av Selma Lagerlöf med
ansiktet vänt snett framåt. Hennes namn och levnadsår, SELMA
LAGERLÖF 1858-1940, är angivna längs motivets högra kant. Till
vänster om porträttet finns inledningen till Gösta Berlings
saga i faksimile, dels ur författarens originalmanuskript, dels
som anfang ”Ä” ur den första utgåvan samt en vinjett av ett
hästekipage där Selma Lagerlöf själv är passagerare. Till höger
om porträttet finns en detalj ur en boksida, även denna från
första utgåvan av Gösta Berlings saga. I bakgrunden av
porträttet finns en stiliserad landskapsbild föreställande
värmländsk skog och sjö, uppbyggd i guillocheteknik. I en
vertikalt placerad linje till vänster om SELMA LAGERLÖF 1858-
1940 finns en mikrotext beskrivande det värmländska landskapet
hämtad ur Gösta Berlings saga.

Sedelns vänstra del, omfattande ungefär en tredjedel av sedelns
yta, är täckt av tunna spiraler i ett rutmönster. Texten
SVERIGES RIKSBANK är placerad längs sedelns kortsida.

Valörsiffran 20 återfinns i sedelns övre vänstra samt nedre
högra hörn.

Texten TJUGO KRONOR återfinns längs sedelns överkant.

Sedelns nummer är angivet i nedre vänstra hörnet.

Porträtt, vinjett, faksimiler och valörtext är tryckta med
violett färg.

Bakgrunden är tryckt i violett, olivgrön och purpurfärg.
Purpurfärgen fluorescerar i blått vid ultraviolett belysning.
Det tonade fältet i vänster- resp. högerkant är tryckt i
violett.

Sedelnumret är tryckt i en svart färg och fluorescerar i
gulgrönt vid ultraviolett belysning

Hela ytan på sedelns framsida är tryckt.

Sedelns baksida

Denna sidas huvudmotiv illustrerar början av Nils Holgerssons
underbara resa genom Sverige, där den tvärhandhöga Nils rider
på gåsen över Skåne och Glimmingehus. Åkrar och fält i
bakgrunden är skapade av olika s.k. guillochemönster.

Valörsiffran 20 återfinns i sedelns övre vänstra samt nedre
högra hörn.

Texten TJUGO KRONOR står i sedelns nedre kant.

Två stycken namnteckningar i faksimile finns i högra kanten,
placerade längs kortsidan.

Baksidan är tryckt i violett, gulgrön och brunröd färg.

Högra delen av baksidan är, förutom namnteckningar och
valörsiffra, otryckt.

Papper

Pappersfärgen är benvit. I vänstra delen av sedeln syns i
genomsikt vattenmärke med samma porträtt som upptar sedelns
huvudmotiv Selma Lagerlöf. Vattenmärket är löpande, dvs.
porträttet repeteras flera gånger i höjdled och placeringen
varierar därmed från sedel till sedel. Dock finns alltid minst
ett odelat porträtt på varje sedel.

I papperet är inlagd en lodrätt löpande säkerhetstråd, vilken
framträder i genomfallande ljus som en mörk linje med två raka
kanter.