Förordning (1997:678) om basbelopp och förhöjt basbelopp för år 1998

SFS nr
1997:678
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1997-08-28

Regeringen fastställer basbeloppet och det förhöjda basbeloppet
enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring till
36 400 kronor respektive 37 100 kronor för år 1998.