Förordning (1997:701) om sommartid

SFS nr
1997:701
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1997-09-25
Författningen har upphävts genom
SFS 2001:127
Upphävd
2001-11-01

1 § Sommartid skall gälla i landet under perioderna

1. den 29 mars-den 25 oktober 1998,

2. den 28 mars-den 31 oktober 1999,

3. den 26 mars-den 29 oktober 2000,

4. den 25 mars-den 28 oktober 2001.

Sommartid innebär att normaltiden ökas med en timme.
Bestämmelser om normaltid finns i förordningen (1979:988) om
svensk normaltid.

2 § Sommartiden börjar klockan 02.00 normaltid den första dagen
i varje period. Tiden anges då som klockan 03.00 sommartid.

Sommartiden upphör klockan 03.00 sommartid den sista dagen i
varje period. Tiden anges då som klockan 02.00 normaltid.