Tillkännagivande (1997:706) av staters tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner

SFS nr
1997:706
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1997-09-25
Författningen har upphävts genom
SFS 2005:599
Upphävd
2005-07-05

Den i Haag den 29 maj 1993 antagna konventionen om skydd av
barn och samarbete vid internationella adoptioner trädde för
Sveriges del i kraft den 1 september 1997. Konventionens
engelska och franska texter, liksom en svensk översättning av
konventionstexten, har publicerats i Sveriges internationella
överenskommelser (SÖ 1996:54). Samma texter finns intagna som
bilaga till lagen (1997:191) med anledning av Sveriges
tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete
vid internationella adoptioner.

Konventionen har tillträtts av följande stater.

Stat Dag för Förklaringar
konventionens
ikraftträdande
för staten i fråga

Andorra 1997-05-01 Andorra har avgett en
förklaring i enlighet med
artikel 22.4

Burkina Faso 1996-05-01 Burkina Faso har avgett en
förklaring i enlighet med
artikel 22.4

Canada 1997-04-01 Canada har avgett en
förklaring i enligthet med
artikel 45 att konventionen
skall omfatta British
Columbia, Manitoba, New
Brunswick, Prince Edward
Island och Saskatchewan

Canada har också avgett en
förklaring i enlighet med
artikel 22.2 avseende New
Brunswick, Prince Edward
Island och Saskatchewan
samt en förklaring i
enlighet med artikel 22.4
avseende British Columbia

1997-11-01 Canada har avgett en
förklaring i enlighet med
artikel 45 att
konventionen skall omfatta
Alberta

Costa Rica 1996-02-01 – –

Cypern 1995-06-01 – –

Danmark 1997-11-01 Danmark har avgett
förklaringar i enlighet
med artiklarna 25
och 22.4

Danmark har också avgett en
förklaring i enlighet med
artikel 45 att konventionen
inte skall omfatta
Färöarna och Grönland

Ecuador 1996-01-01 – –

Filippinerna 1996-11-01 – –

Finland 1997-07-01 – –

Mexico 1995-05-01 Mexico har avgett en
förklaring i enlighet med
artikel 22.2

Peru 1996-01-01 – –

Polen 1995-10-01 – –

Rumänien 1995-05-01 – –

Spanien 1995-11-01 Spanien har avgett en
förklaring i enlighet med
artikel 22.4

Sri Lanka 1995-05-01 – –

Sverige 1997-09-01 Sverige har avgett en
förklaring i enlighet med
artikel 22.4

Venezuela 1997-05-01 Venezuela har avgett
förklaringar i enlighet
med artiklarna
22.4 och 25