Förordning (1997:710) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 1998

SFS nr
1997:710
Departement/myndighet
Finansdepartementet E2
Utfärdad
1997-10-02

Regeringen föreskriver att följande uppräkningsfaktorer skall
användas vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för
1998 enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om
kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Inkomstår Upppräkningsfaktor

1997 1,0271

1998 1,0373

___________