Förordning (1997:748) om begränsning av rätten att bedriva linjesjöfart på Gotland

SFS nr
1997:748
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1997-10-16
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:858

1 § Denna förordning gäller den som utför regelbundna
sjötransporter mellan Gotland och svensk hamn belägen utanför
Gotland.

2 § Den som utför regelbundna sjötransporter mellan Gotska
Sandön och svensk fastlandshamn ska ha tillstånd. Sådant
tillstånd meddelas av Naturvårdsverket. Förordning (2009:858).

3 § Har upphävts genom förordning (2009:858)./