Förordning (1997:761) om fastställande av omräknade belopp för alkoholskatt för år 1998

SFS nr
1997:761
Departement/myndighet
Finansdepartementet S2
Utfärdad
1997-10-23

Regeringen fastställer enligt 37 § lagen (1994:1564) om
alkoholskatt skatten för skattepliktiga alkoholvaror till
följande belopp för år 1998.

Skatt enligt 2 § lagen om alkoholskatt (öl) tas ut per liter
med 1,47 kronor för varje volymprocent alkohol.

För öl med en alkoholhalt om högst 2,8 volymprocent tas skatt
ut med 0 kronor.

Skatt enligt 3 § lagen om alkoholskatt (vin) tas ut per liter
för

drycker med en alkoholhalt över 2,25 men inte över 4,5
volymprocent med 9,34 kronor,

drycker med en alkoholhalt över 4,5 men inte över 7
volymprocent med 13,80 kronor,

drycker med en alkoholhalt över 7 men inte över 8,5
volymprocent med 18,98 kronor,

drycker med en alkoholhalt över 8,5 men inte över 15
volymprocent med 27,20 kronor, och för

drycker med en alkoholhalt över 15 men inte över 18
volymprocent med 45,17 kronor.

För vin med en alkoholhalt om högst 2,25 volymprocent tas skatt
ut med 0 kronor.

Skatt enligt 4 § lagen om alkoholskatt (andra jästa drycker än
vin eller öl) tas ut per liter för

drycker med en alkoholhalt över 2,25 men inte över 4,5
volymprocent med 9,34 kronor,

drycker med en alkoholhalt över 4,5 men inte över 7
volymprocent med 13,80 kronor,

drycker med en alkoholhalt över 7 men inte över 8,5
volymprocent med 18,98 kronor, och för

drycker med en alkoholhalt över 8,5 men inte över 15
volymprocent med 27,20 kronor.

För andra jästa drycker med en alkoholhalt om högst 2,25
volymprocent tas skatt ut med 0 kronor.

Skatt enligt 5 § lagen om alkoholskatt (mellanklassprodukter)
tas ut per liter för

drycker med en alkoholhalt om högst 15 volymprocent med 27,20
kronor, och för

drycker med en alkoholhalt över 15 volymprocent med 45,17
kronor.

Skatt enligt 6 § lagen om alkoholskatt (andra skattepliktiga
alkoholvaror än som anges i 2-5 §§ lagen om alkoholskatt) tas
ut med 501,41 kronor per liter ren alkohol.