Förordning (1997:83) om EG:s förordning om skydd mot extraterritoriell lagstiftning som antas av ett tredje land

SFS nr
1997:83
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1997-02-27

1 § Denna förordning kompletterar rådets förordning (EG) nr
2271/96 av den 22 november 1996 om skydd mot följderna av
tillämpning av extraterritoriell lagstiftning som antas av
ett tredje land, och åtgärder som grundar sig på eller är en
följd av denna lagstiftning .

2 § Kommerskollegium är den behöriga myndighet som avses i
artikel 2 tredje stycket rådets förordning (EG) nr 2271/96.