Tillkännagivande (1997:929) i fråga om konventionen den 20 maj 1980 om erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnad om barn samt om återställande av vård av barn

SFS nr
1997:929
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1997-11-20

Den i Luxemburg den 20 maj 1980 dagtecknade konventionen om
erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnad om
barn samt om återställande av vård av barn har för Sveriges del
trätt i kraft den 1 juli 1989. Konventionens engelska och
franska texter har tillsammans med en svensk översättning
publicerats i Sveriges internationella överenskommelser (SÖ
1989:8).

Konventionen är i kraft i förhållande till följande stater.

Stat Dag för konventionens Förklaringar och reservationer
ikraftträdande för
staten i fråga

Belgien 1986-02-01 –

Cypern 1986-10-01 –

Danmark 1991-08-01 Konventionen skall inte
tillämpas i fråga
om Färöarna och Grönland. I
enlighet med artikel 6 har Danmark
reserverat sig mot att meddelanden
till dess centralmyndighet
får vara avfattade på eller
översatta till franska. I enlighet
med artikel 17 kan erkännande och
verkställighet av avgöranden
rörande vårdnaden i de fall som
avses i artiklarna 8 och 9
vägras även på sådana grunder som
är föreskrivna i artikel 10.
I enlighet med artikel 20 har
Danmark förklarat att
konventionen inte skall tillämpas
i nordiska förhållanden i den
mån särskilda regler gäller mellan
de nordiska länderna.

Finland 1994-08-01 I enlighet med artikel 6 har Finland
reserverat sig mot att meddelanden
till dess centralmyndighet
får vara avfattade på eller
översatta till franska. I enlighet
med artikel 17 kan erkännande och
verkställighet av avgöranden
rörande vårdnaden i de fall som
avses i artiklarna 8 och 9
vägras även på sådana grunder som
är föreskrivna i artikel 10.
I enlighet med artikel 20 har
Finland förklarat att
konventionen inte skall tillämpas i
nordiska förhållanden i den
mån särskilda regler gäller mellan
de nordiska länderna.

Frankrike 1983-09-01 –

Grekland 1993-07-01 I enlighet med artikel 6 har Grekland
reserverat sig mot att meddelanden
till dess centralmyndighet
får vara avfattade på eller
översatta till engelska eller
franska. I enlighet med artikel
17 kan erkännande och
verkställighet av avgöranden
rörande vårdnaden i de fall som
avses i artiklarna 8 och 9 vägras
även på sådana grunder som är
föreskrivna i artikel 10.

Irland 1991-10-01 I enlighet med artikel 17 kan
erkännande och verkställighet av
avgöranden rörande vårdnaden i
de fall som avses i artiklarna
8 och 9 vägras även på sådana
grunder som är föreskrivna i
artikel 10.

Island 1996-11-01 I enlighet med artikel 6 har Island
reserverat sig mot att meddelanden
till dess centralmyndighet
får vara avfattade på eller
översatta till franska. I enlighet
med artikel 17 kan erkännande och
verkställighet av avgöranden
rörande vårdnaden i de fall som
avses i artiklarna 8 och 9
vägras även på sådana grunder som
är föreskrivna i artikel 10.

Italien 1995-06-01 –

Liechtenstein 1997-08-01 I enlighet med artikel 6 har
Liechtenstein reserverat sig mot
att meddelanden får vara
avfattade på eller översatta till
engelska eller franska. I
enlighet med artikel 17 kan
erkännande och verkställighet av
avgöranden rörande vårdnaden i de
fall som avses i artiklarna 8
och 9 vägras även på sådana grunder
som är föreskrivna i artikel 10
punkterna 1a, 1b och 1d.

Luxemburg 1983-09-01 –

Nederländerna 1990-09-01 Konventionen skall tillämpas i
fråga om Nederländska Antillerna
och Aruba. Nederländerna anser
att verkställighet kan vägras
på den grunden att en sådan
åtgärd skulle strida mot principerna
i den i Rom den 4 november
1950 undertecknade konventionen
angående skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande
friheterna.

Norge 1989-05-01 I enlighet med artikel 6 har Norge
reserverat sig mot att meddelanden
till dess centralmyndighet
får vara avfattade på eller
översatta till franska. I enlighet
med artikel 17 kan erkännande och
verkställighet av avgöranden
rörande vårdnaden i de fall som
avses i artiklarna 8 och 9
vägras även på sådana grunder som
är föreskrivna i artikel 10.
I enlighet med artikel 20 har Norge
förklarat att konventionen
inte skall tillämpas i nordiska
förhållanden i den mån
särskilda regler gäller mellan
de nordiska länderna.

Polen 1996-03-01 I enlighet med artikel 6 har Polen
reserverat sig mot att meddelanden
får vara avfattade på eller
översatta till engelska eller
franska. I enlighet med artikel
17 kan erkännande och verkställighet
av avgöranden rörande
vårdnaden i de fall som avses i
artiklarna 8 och 9 vägras även
på sådana grunder som är föreskrivna
i artikel 10.

Portugal 1983-09-01 –

Schweiz 1984-01-01 I enlighet med artikel 17 kan
erkännande och verkställighet av
avgöranden rörande vårdnaden i de fall
som avses i artiklarna 8 och 9
vägras även på sådana grunder
som är föreskrivna i artikel 10.

Spanien 1984-09-01 I enlighet med artikel 6 har Spanien
reserverat sig mot att meddelanden
till dess centralmyndighet
får vara avfattade på eller
översatta till engelska eller
franska.

Storbritannien
och Nordirland 1986-08-01 I enlighet med artikel 17 kan
erkännande och verkställighet
av avgöranden rörande vårdnaden i
de fall som avses i artiklarna
8 och 9 vägras även på sådana
grunder som är föreskrivna i
artikel 10. I enlighet med artikel
24 skall konventionen gälla
endast inom Storbritannien och
Nordirland jämte Falklandsöarna
och Isle of Man.

Tyskland 1991-02-01 I enlighet med artikel 6 har
Tyskland reserverat sig mot att
meddelanden får vara avfattade
på eller översatta till engelska
eller franska. I enlighet med artikel
17 kan erkännande och verkställighet
av avgöranden rörande
vårdnaden i de fall som avses i
artiklarna 8 och 9 vägras även
på sådana grunder som är föreskrivna
i artikel 10 punkterna 1 a
och 1 b.

Österrike 1985-08-01 –

Övergångsbestämmelser

1997:929

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (1995:1129)
om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 20 maj 1980 om
erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnad om
barn samt om återställande av vård av barn. Det är föranlett av
att Island, Liechtenstein och Polen har tillträtt konventionen.