Tillkännagivande (1997:930) i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn

SFS nr
1997:930
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1997-11-20
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:1628
Upphävd
1998-12-18

Den i Haag den 25 oktober 1980 dagtecknade konventionen om de
civila aspekterna på internationella bortföranden av barn har
för Sveriges del trätt i kraft den 1 juni 1989. Konventionens
engelska och franska texter har tillsammans med en svensk
översättning publicerats i Sveriges internationella
överenskommelser (SÖ 1989:7).

Konventionen är i kraft i förhållande till följande stater.

Stat Dag för konventionens Förklaringar och reservationer
ikraftträdande för
staten i fråga

Amerikas
förenta stater 1988-07-01 I enlighet med artikel 24 har
Amerikas förenta stater reserverat
sig mot att franska får användas i
ansökningar, meddelanden eller andra
handlingar som sänds till dess
centralmyndighet. I enlighet med
artikel 26 skall Amerikas förenta
stater inte vara förpliktat
att bära kostnader som avses i
artikelns andra stycke och som
har uppkommit på de sätt som anges
i artikelns tredje stycke
utom såvitt dessa kostnader kan
täckas genom Amerikas förenta
staters rättshjälpssystem.

Argentina 1991-06-01 –

Australien 1987-01-01 I enlighet med artikel 40 skall
konventionen gälla endast på
fastlandet och i Tasmanien.

Bahamas 1995-01-01 –

Belize 1991-04-01 I enlighet med artikel 24 har
Belize reserverat sig mot att
franska får användas i ansökningar,
meddelanden eller andra handlingar
som sänds till dess
centralmyndighet. I enlighet med
artikel 26 skall Belize inte
vara förpliktat att bära några
kostnader som avses i artikelns
andra stycke och som har uppkommit
på de sätt som anges i
artikelns tredje stycke utom
såvitt dessa kostnader kan täckas
genom Belizes rättshjälpssystem.

Bosnien-
Hercegovina 1991-12-01 –

Burkina Faso 1993-12-01 –

Canada 1983-12-01 I enlighet med artikel 26 skall
Canada inte vara förpliktat att
bära några kostnader som avses i
artikelns andra stycke och som har
uppkommit på de sätt som
anges i artikelns tredje stycke
utom såvitt dessa kostnader kan
täckas genom Canadas rättshjälps-
system.

Chile 1995-01-01 –

Cypern 1995-10-01 –

Danmark 1991-07-01 Konventionen skall inte tillämpas
i fråga om Färöarna och Grönland.
I enlighet med artikel 24 har Danmark
reserverat sig mot att franska får
användas i ansökningar,
meddelanden eller andra handlingar
som sänds till dess
centralmyndighet. I enlighet med
artikel 26 skall Danmark inte
vara förpliktat att bära några
kostnader som avses i artikelns
andra stycke och som har uppkommit
på de sätt som anges i
artikelns tredje stycke utom
såvitt dessa kostnader kan täckas
genom Danmarks rättshjälpssystem.

Ecuador 1993-12-01 –

Finland 1994-08-01 I enlighet med artikel 24 har
Finland reserverat sig mot att
franska får användas i ansökningar,
meddelanden eller andra handlingar
som sänds till dess
centralmyndighet. I enlighet med
artikel 26 skall Finland inte
vara förpliktat att bära några
kostnader som avses i artikelns
andra stycke och som har uppkommit
på de sätt som anges i
artikelns tredje stycke utom
såvitt dessa kostnader kan täckas
genom Finlands rättshjälpssystem.

Frankrike 1983-12-01 I enlighet med artikel 24 har
Frankrike reserverat sig mot att
engelska får användas i ansökningar,
meddelanden eller andra handlingar
som sänds till dess
centralmyndighet. I enlighet med
artikel 26 skall Frankrike
inte vara förpliktat att bära
några kostnader som avses i
artikelns andra stycke och som
har uppkommit på de sätt som
anges i artikelns tredje stycke
utom såvitt dessa kostnader kan
täckas genom Frankrikes
rättshjälpssystem.

Grekland 1993-06-01 I enlighet med artikel 24 har
Grekland reserverat sig mot att
franska får användas i ansökningar,
meddelanden eller andra handlingar
som sänds till dess centralmyndighet.
I enlighet med artikel 26 skall
Grekland inte vara förpliktat att
bära några kostnader som avses i
artikelns andra stycke och som har
uppkommit på de sätt som anges i
artikelns tredje stycke utom såvitt
dessa kostnader kan täckas
genom Greklands rättshjälpssystem.

Honduras 1995-01-01 I enlighet med artikel 26 skall
Honduras inte vara förpliktat att
bära några kostnader som avses i
artikelns andra stycke och som har
uppkommit på de sätt som
anges i artikelns tredje stycke
utom såvitt dessa kostnader kan
täckas genom Honduras rättshjälps-
system.

Irland 1991-10-01 –

Israel 1991-12-01 I enlighet med artikel 26 skall
Israel inte vara förpliktat att
bära några kostnader som avses i
artikelns andra stycke och som har
uppkommit på de sätt som
anges i artikelns tredje stycke
utom såvitt dessa kostnader kan
täckas genom Israels rättshjälps-
system.

Italien 1995-05-01 –

Island 1997-05-01 I enlighet med artikel 24 har Island
reserverat sig mot att franska
får användas i ansökningar,
meddelanden eller andra handlingar
som sänds till dess
centralmyndighet. I enlighet med
artikel 26 skall Island inte
vara förpliktat att bära några
kostnader som avses i artikelns
andra stycke och som har uppkommit
på de sätt som anges i
artikelns tredje stycke utom
såvitt dessa kostnader kan täckas
genom Islands rättshjälpssystem.

Förbunds-
republiken
Jugoslavien 1991-12-01 –

Kina (avser
endast Hong
Kong) 1997-09-01 I enlighet med artikel 26 skall
Hong Kong inte vara förpliktat att
bära några kostnader som avses i
artikelns andra stycke och som har
uppkommit på de sätt som anges i
artikelns tredje stycke utom
såvitt dessa kostnader kan täckas
genom Hong Kongs rättshjälpssystem.

Kroatien 1991-12-01 –

Luxemburg 1987-01-01 I enlighet med artikel 26 skall
Luxemburg inte vara förpliktat att
bära några kostnader som avses i
artikelns andra stycke och som har
uppkommit på de sätt som
anges i artikelns tredje stycke
utom såvitt dessa kostnader kan
täckas genom Luxemburgs
rättshjälpssystem.

Makedonien 1991-12-01 –

Mauritius 1993-12-01 I enlighet med artikel 26 skall
Mauritius inte vara förpliktat att
bära några kostnader som avses i
artikelns andra stycke och som har
uppkommit på de sätt som
anges i artikelns tredje stycke
utom såvitt dessa kostnader kan
täckas genom Mauritius rätts-
hjälpssystem.

Mexico 1992-08-01 –

Monaco 1993-12-01 I enlighet med artikel 26 skall
Monaco inte vara förpliktat att
bära några kostnader som avses i
artikelns andra stycke och som har
uppkommit på de sätt som
anges i artikelns tredje stycke utom
såvitt dessa kostnader kan
täckas genom Monacos rättsjälps-
system.

Nederländerna 1990-09-01 Konventionen skall inte
tillämpas i fråga om Nederländska
Antillerna och Aruba. I
enlighet med artikel 26 skall
Nederländerna inte vara
förpliktat att bära några kostnader
som avses i artikelns andra
stycke och som har uppkommit på
de sätt som anges i artikelns
tredje stycke utom såvitt dessa
kostnader kan täckas genom
Nederländernas rättshjälpssystem.

Norge 1989-04-01 I enlighet med artikel 24 har Norge
reserverat sig mot att franska får
användas i ansökningar,
meddelanden eller andra handlingar
som sänds till dess
centralmyndighet. I enlighet med
artikel 26 skall Norge inte
vara förpliktat att bära några
kostnader som avses i artikelns
andra stycke och som har uppkommit
på de sätt som anges i
artikelns tredje stycke utom såvitt
dessa kostnader kan täckas
genom Norges rättshjälpssystem.

Nya Zeeland 1992-08-01 I enlighet med artikel 24 har
Nya Zeeland reserverat sig mot att
franska får användas i
ansökningar, meddelanden eller
andra handlingar som sänds till
dess centralmyndighet. I enlighet
med artikel 26 skall Nya
Zeeland inte vara förpliktat att
bära några kostnader som avses
i artikelns andra stycke och som
har uppkommit på de sätt som
anges i artikelns tredje stycke
utom såvitt dessa kostnader kan
täckas genom Nya Zeelands
rättshjälpssystem.

Panama 1995-01-01 I enlighet med artikel 26 skall
Panama inte vara förpliktat att
bära några kostnader som avses i
artikelns andra stycke och som
har uppkommit på de sätt som
anges i artikelns tredje stycke
utom såvitt dessa kostnader kan
täckas genom Panamas rättshjälps-
system.

Polen 1993-12-01 I enlighet med artikel 26 skall
Polen inte vara förpliktat att
bära några kostnader som avses
i artikelns andra stycke och som
har uppkommit på de sätt som anges i
artikelns tredje stycke utom såvitt
dessa kostnader kan täckas
genom Polens rättshjälpssystem.

Portugal 1983-12-01 –

Rumänien 1993-12-01 –

Saint Kitts
och Nevis 1995-01-01 I enlighet med artikel 26 skall
Saint Kitts och Nevis inte vara
förpliktat att bära några
kostnader som avses i artikelns
andra stycke och som har
uppkommit på de sätt som anges i
artikelns tredje stycke utom
såvitt dessa kostnader kan täckas
genom Saint Kitts och Nevis
rättshjälpssystem.

Schweiz 1984-01-01 –

Slovenien 1995-01-01 –

Spanien 1987-09-01 –

Storbritannien
och Nordirland 1986-08-01 Enligt artikel 26 skall
Storbritannien och Nordirland inte
vara förpliktat att
bära några kostnader som avses i
artikelns andra stycke och som
har uppkommit på de sätt som anges
i artikelns tredje stycke
utom såvitt dessa kostnader kan
täckas genom Storbritanniens
och Nordirlands rättshjälpssystem.
Konventionen skall från och
med den 1 september 1991 tillämpas
även i förhållande till Isle of Man.

Sydafrika 1998-01-01 I enlighet med artikel 24 har
Sydafrika reserverat sig mot att
franska får användas i ansökningar,
meddelanden eller andra handlingar
som sänds till dess
centralmyndighet. I enlighet med
artikel 26 skall Sydafrika
inte vara förpliktat att bära
några kostnader som avses i
artikelns andra stycke och som har
uppkommit på de sätt som
anges i artikelns tredje stycke
utom såvitt dessa kostnader kan
täckas genom Sydafrikas rätts-
hjälpssystem.

Tyskland 1990-12-01 I enlighet med artikel 26 skall
Tyskland inte vara förpliktat att
bära några kostnader som avses i
artikelns andra stycke och som har
uppkommit på de sätt som
anges i artikelns tredje stycke
utom såvitt dessa kostnader kan
täckas genom Tysklands rättshjälps-
system. Tyskland förutsätter
att ansökningar från andra stater
normalt skall åtföljas av en
översättning till tyska.

Ungern 1990-07-01 –

Venezuela 1997-01-01 I enlighet med artikel 26 skall
Venezuela inte vara förpliktat att
bära några kostnader som avses i
artikelns andra stycke och som har
uppkommit på de sätt som
anges i artikelns tredje stycke
utom såvitt dessa kostnader kan
täckas genom Venezuelas
rättshjälpssystem.

Zimbabwe 1998-01-01 I enlighet med artikel 26 skall

Zimbabwe inte vara förpliktat att
bära några kostnader som avses i
artikelns andra stycke och som har
uppkommit på de sätt som
anges i artikelns tredje stycke
utom såvitt dessa kostnader kan
täckas genom Zimbabwes rättshjälps-
system.

Österrike 1988-10-01 –

Övergångsbestämmelser

1997:930

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (1995:1128)
om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 25 oktober 1980
om de civila aspekterna på internationella bortföranden av
barn. Det är föranlett av att Island, Sydafrika, Venezuela och
Zimbabwe har tillträtt konventionen.