Lag (1997:982) om anmälan av vissa allvarliga sjukdomar

SFS nr
1997:982
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1997-12-04
Ändring införd
t.o.m. SFS 2004:185

Regeringen får, för att skydda liv, personlig säkerhet eller
hälsa meddela föreskrifter om anmälan av andra misstänkta eller
konstaterade allvarliga sjukdomar än sådana som skall anmälas
enligt smittskyddslagen (2004:168).

Regeringen får överlåta åt myndighet att meddela föreskrifter
om anmälan. Föreskrifterna får inte innebära skyldighet att
lämna ut uppgifter. Lag (2004:185).