Förordning (1998:1270) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 1999

SFS nr
1998:1270
Departement/myndighet
Finansdepartementet E2
Utfärdad
1998-09-24

Regeringen föreskriver att följande uppräkningsfaktorer skall
användas vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för
1999 enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om
kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Inkomstår Uppräkningsfaktor
1998 1,0355
1999 1,0337