Tillkännagivande (1998:135) om de EG-förordningar som kompletteras av livsmedelslagen (1971:511)

SFS nr
1998:135
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1998-03-26
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:1248
Upphävd
1998-10-06

Regeringen tillkännager att med de EG-förordningar som
kompletteras av livsmedelslagen (1971:511) avses följande
grundförordningar.

1. Rådets förordning (EEG) nr 1411/71 av den 29 juni 1971 om
ytterligare bestämmelser om den gemensamma organisationen av
marknaden för mjölk och mjölkprodukter med avseende på
produkter som omfattas av nummer 04.01 i Gemensamma tulltaxan
(EGT nr L 148, 3.7.1971, s. 4, Celex 371R1411).

2. Rådets förordning (EEG) nr 1873/84 av den 28 juni 1984 om
tillstånd att erbjuda och leverera för direkt konsumtion vissa
importerade viner som kan ha genomgått enologiska processer som
inte stadgas om i förordning (EEG) nr 337/79 (EGT nr L 176,
03.07.1984, s. 6, Celex 384R1873).

3. Rådets förordning (EEG) nr 822/97 av den 16 mars 1987 om den
gemensamma organisationen av marknaden för vin (EGT nr L 084,
27.3.1987, s. 1, Celex 387R0822).

4. Rådets förordning (EEG) nr 823/97 av den 16 mars 1987 om
särskilda bestämmelser om kvalitetsvin framställt inom
specialiserade områden (EGT nr L 084, 27.3.1987, s. 59, Celex
387R0823).

5. Rådets förordning (EEG) nr 1898/87 av den 2 juli 1987 om
skydd av beteckningar som används vid saluhållande av mjölk och
mjölkprodukter (EGT nr L 182, 3.7.1987, s. 36, Celex 387R1898).

6. Rådets förordning (EEG) nr 4252/88 av den 21 december 1988
om framställning och saluföring av likörvin framställt inom
gemenskapen (EGT nr L 346, 15.12.1988, s. 7, Celex 388R4252).

7. Rådets förordning (EEG) nr 1576/89 av den 29 maj 1989 om
allmänna bestämmelser för definition, beskrivning och
presentation av spritdrycker (EGT nr L 160, 12.6.1989, s. 1,
Celex 389R1576).

8. Rådets förordning (EEG) nr 2048/89 av den 19 juni 1989 om
allmänna bestämmelser för kontroller inom vinsektorn (EGT nr L
202, 14.7.1989, s. 32, Celex 389R2048).

9. Rådets förordning (EEG) nr 2136/89 av den 21 juni 1989 om
gemensamma marknadsnormer för konserverade sardiner (EGT nr L
212, 22.7.1989, s. 79, Celex 389R2136).

10. Rådets förordning (EEG) nr 2390/89 av den 24 juli 1989 om
allmänna bestämmelser om import av vin, druvsaft och druvmust
(EGT nr L 232, 9.8.1989, s. 7, Celex 389R2390).

11. Rådets förordning (EEG) nr 2391/89 av den 24 juli 1989 om
definition av vissa vinprodukter som omfattas av KN-nummer 2009
och 2204 och som har sitt ursprung i tredje land (EGT nr L 232,
9.8.1989, s. 10, Celex 389R2391).

12. Rådets förordning (EEG) nr 2392/89 av den 24 juli 1989 om
allmänna bestämmelser om beskrivning och presentation av vin
och druvmust (EGT nr L 232, 9.8.1989, s. 13, Celex 389R2392).

13. Rådets förordning (EEG) nr 3677/89 av den 7 december 1989
om den totala alkoholhalten i volymprocent och det totala
innehållet av syra hos vissa importerade kvalitetsviner och om
upphävande av förordningen nr 2931/80 (EGT nr L 360, 9.12.1989,
s. 1, Celex 389R3677).

14. Rådets förordning (EEG) nr 737/90 av den 22 mars 1990 om
villkoren för import av jordbruksprodukter med ursprung i
tredje land efter olyckan vid kärnkraftverket i Tjernobyl (EGT
nr L 82, 29.3.1990, s. 1, Celex 390R0373).

15. Rådets förordning (EEG) nr 1906/90 av den 26 juni 1990 om
vissa handelsnormer för fjäderfä (EGT nr L 173, 6.7.1990, s. 1,
Celex 390R1906).

16. Rådets förordning (EEG) nr 1907/90 av den 26 juni 1990 om
vissa handelsnormer för ägg (EGT nr L 173, 6.7.1990, s. 5,
Celex 390R1907).

17. Rådets förordning (EEG) nr 2377/90 av den 26 juni 1990 om
inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa
gränsvärden för högsta tilllåtna restmängder av
veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel av animaliskt
ursprung (EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 1, Celex 390R2377).

18. Rådets förordning (EEG) nr 1601/91 av den 10 juni 1991 om
allmänna bestämmelser för definition, beskrivning och
presentation av aromatiserade viner, aromatiserade vinbaserade
drycker och aromatiserade drinkar baserade på vinprodukter (EGT
nr L 149, 14.6.1991, s. 1, Celex 391R1601).

19. Rådets förordning (EEG) nr 3895/91 av den 11 december 1991
om bestämmelser om beskrivning och presentation av specialviner
(EGT nr L 368, 31.12.1991, s. 1, Celex 391R3895).

20. Rådets förordning (EEG) nr 1536/92 av den 9 juni 1992 om
gemensamma marknadsnormer för konserverad tonfisk och bonit
(EGT nr L 163, 17.6.1992, s. 1, Celex 392R1536).

21. Rådets förordning (EEG) nr 2332/92 av den 13 juli 1992 om
mousserande vin framställt inom gemenskapen (EGT nr L 231,
13.8.1992, s. 1, Celex 392R2332).

22. Rådets förordning (EEG) nr 2333/92 av den 13 juli 1992 om
allmänna regler för beskrivning och presentation av mousserande
vin och mousserande vin tillsatt med koldioxid (EGT nr L 231,
13.8.1992, s. 9, Celex 392R2333).

23. Rådets förordning (EEG) nr 315/93 av den 8 februari 1993 om
fastställande av gemenskapsförfaranden för främmande ämnen i
livsmedel (EGT nr L 37, 13.2.1993, s. 1, Celex 393R0315).

24. Rådets förordning (EG) nr 2991/94 av den 5 december 1994 om
regler för bredbara fetter (EGT nr L 316, 9.12.1994, s. 2,
Celex 394R2991).

25. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2232/96 av
den 28 oktober 1996 om gemenskapsregler för aromämnen som
används eller är avsedda att användas i eller på livsmedel (EGT
nr L 299, 23.11.1996, s. 1, Celex 396R2232).

26. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 av
den 27 januari 1997 om nya livsmedel och nya
livsmedelsingredienser (EGT nr L 43, 14.2.1997, s. 1, Celex
397R0258).

27. Rådets förordning (EG) nr 820/97 av den 21 april 1997 om
upprättande av ett system för identifiering och registrering av
nötkreatur och om märkning av nötkött och nötköttsprodukter
(EGT nr L 117, 7.5.1997, s. 1, Celex 397R0820).

28. Rådets förordning (EG) nr 2596/97 av den 18 december 1997
om förlängning av den frist som föreskrivs i artikel 149.1 i
Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT nr L
351, 23.12.1997, s. 12, Celex 397R2596).

29. Rådets förordning (EG) nr 2597/97 av den 18 december 1997
om ytterligare bestämmelser för den gemensamma organisation av
marknaden för mjölk och mjölkprodukter med avseende på
konsumtionsmjölk (EGT nr L 351, 23.12.1997, s. 13, Celex
397R2597).