Förordning (1998:156) med bemyndigande för Datainspektionen att meddela säkerhetsföreskrifter för socialförsäkringsregister

SFS nr
1998:156
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1998-04-02

Regeringen bemyndigar med stöd av 22 § socialförsäkrings-
registerlagen (1997:934) Datainspektionen att meddela
säkerhetsföreskrifter för socialförsäkringsregister. Innan
Datainspektionen meddelar sådana föreskrifter skall
inspektionen samråda med Riksförsäkringsverket.