Förordning (1998:159) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg

SFS nr
1998:159
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1998-03-19

Regeringen föreskriver att lagen (1996:1510) om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg skall
träda i kraft den 31 december 1998.