Förordning (1998:166) om tillfällig avvikelse från vissa bestämmelser i förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga

SFS nr
1998:166
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1998-03-26

För utbildning av lottor i bevakningstjänst får Försvarsmakten
för tiden från och med den 7 april 1998 till och med den 31
december 1998 betala ut ersättning enligt bestämmelserna om
dagersättning i förordningen (1995:239) om förmåner till
totalförsvarspliktiga. Om Försvarsmakten bestämmer att betala
ut ersättning enligt de bestämmelserna, skall också bestäm-
melserna om utryckningsbidrag och resor under tjänstgöring i
förordningen om förmåner till totalförsvarspliktiga tillämpas.

Övergångsbestämmelser

1998:166

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 1998. Förordningen
skall dock tillämpas från och med den 7 april 1998.