Förordning (1998:178) om beredskapslagring av olja m.m. under lagringsåret 1998/99

SFS nr
1998:178
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1998-04-16

Regeringen föreskriver enligt 9 § lagen (1984:1049) om
beredskapslagring av olja och kol att följande andelar av
basmängderna för vissa lagringsbränslen skall lagras under
lagringsåret 1998/99.

Varuslag Procentandel av basmängden

Motorbensin 25
Fotogen 25
Dieselbrännolja/eldningsolja 1 25
Övriga eldningsoljor 25
Gasol 25

I fråga om lagring för krigssituationer fattar regeringen
beslut på annat sätt.