Riksbankens föreskrifter (1998:188) om minnesmynt på ett tusen och två hundra kronor

SFS nr
1998:188
Departement/myndighet
Riksbanken
Utfärdad
1998-04-02

Fullmäktige i Riksbanken föreskriver med stöd av 5 § lagen
(1988:1385) om Sveriges riksbank att minnesmynt på ett tusen
och två hundra kronor skall ges ut från och med den 1 september
1998 samt att mynten skall ha följande storlek, beskaffenhet
och utseende.

1 § Med anledning av att det den 15 september innevarande år
har förflutit 25 år sedan H M Konungen tillträdde som regent
skall minnesmynt med nominella värden ett tusen och två hundra
kronor ges ut.

2 § Minnesmyntet med ett nominellt värde av ett tusen kronor
skall tillverkas av en legering som består av 900 tusendelar
guld, 50 tusendelar silver och 50 tusendelar koppar samt ha en
vikt av 5,8 gram och en diameter av 21 mm. Avvikelsen från den
nominella vikten får vid uppvägning av etthundra mynt vara
högst 6 gram.

3 § Minnesmyntet med ett nominellt värde av ett tusen kronor
skall ha följande prägel.

På framsidan Konung Carl XVI Gustafs porträtt snett framifrån
med omskriften upptill ”CARL XVI GUSTAF” och nedtill ”SVERIGES
KONUNG I 25 ÅR”.

På frånsidan riksregalierna med kronan överst över H M
Konungens krönta namnchiffer med äpplet till höger och del av
spiran till vänster, upptill omskriften H M Konungens valspråk
”FÖR SVERIGE I TIDEN” och nedtill ”1000 KR 1998” omgivet av
till vänster ”E”, som anger myntningsorten och till höger ”B”
som är begynnelsebokstaven i riksbankschefens efternamn.

Randen skall vara slät.

4 § Minnesmyntet med ett nominellt värde av två hundra kronor
skall tillverkas av en legering som består av 925 tusendelar
silver och 75 tusendelar koppar samt ha en vikt av 27,03 gram
och en diameter av 36 mm. Avvikelsen från den nominella vikten
får vid uppvägning av etthundra mynt vara högst 27 gram.

5 § Minnesmyntet med ett nominellt värde av två hundra kronor
skall ha följande prägel.

På framsidan Konung Carl XVI Gustafs porträtt snett framifrån
med omskriften upptill ”CARL XVI GUSTAF” och nedtill ”SVERIGES
KONUNG I 25 ÅR”.

På frånsidan riksregalierna med kronan överst över H M
Konungens krönta namnchiffer med äpplet till höger och del av
spiran till vänster, upptill omskriften H M Konungens valspråk
”FÖR SVERIGE I TIDEN” och nedtill ”200 KR 1998” omgivet av till
vänster ”E”, som anger myntningsorten och till höger ”B” som är
begynnelsebokstaven i riksbankschefens efternamn.

Randen skall vara slät.