Lag (1998:587) om rätt för landstinget och kommunerna i Skåne län och Västra Götalands län att lämna bidrag till annan kommun

SFS nr
1998:587
Departement/myndighet
Finansdepartementet K
Utfärdad
1998-06-11

Med anledning av bildandet av Skåne läns landsting och Västra
Götalands läns landsting får

1. Skåne läns landsting lämna bidrag till en eller flera
kommuner i Skåne län och Västra Götalands läns landsting lämna
bidrag till Göteborgs kommun, om det behövs för att motverka
att bildandet av de nya landstingen föranleder höjt uttag av
kommunalskatt, och

2. kommunerna i Skåne län respektive kommunerna i Västra
Götalands län lämna bidrag till varandra, om det behövs för
kostnadsutjämning mellan kommunerna till följd av överlåtelse
av uppgifter mellan landstinget och kommunerna.