Lag (1998:775) om rätt för Stiftelsen Norrlandsfonden att besluta i frågor om förvaltningen av regionala utvecklingslån

SFS nr
1998:775
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1998-06-25
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:1740

Enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen får
Stiftelsen Norrlandsfonden fatta beslut som innebär
myndighetsutövning i frågor om förvaltningen av regionala
utvecklingslån och lokaliseringslån som beslutats enligt
förordningen (1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd eller
motsvarande äldre bestämmelser. Förordning (1998:1740).