Tillkännagivande (1998:778) om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

SFS nr
1998:778
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1998-06-25
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:1240
Upphävd
1998-10-06