Förordning (1998:85) om begränsning av stödgivning inom EG:s strukturomvandlingsområden

SFS nr
1998:85
Departement/myndighet
Närings- och handelsdepartementet
Utfärdad
1998-03-05
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:995
Upphävd
1998-08-15

1 § Bestämmelserna i denna förordning föranleds av Europeiska
gemenskapernas kommissions beslut om stödgivning inom de
områden i Sverige som omfattas av kommissionens beslut den 18
februari 1998 beträffande giltigheten av kartan över
strukturomvandlingsområdena.

2 § Inom följande kommuner och delar av kommuner som anges i 2 §
förordningen (1994:771) om tillfälliga stödområden, m.m.,
gäller vad som anges i 4 §.

Västmanlands län: Arboga och Hallstahammars kommuner.

Örebro län: Degerfors och Karlskoga kommuner samt
Guldsmedshyttans och Ramsbergs församlingar i Lindesbergs
kommun.

Värmlands län: Storfors och Kristinehamns kommuner.

Västra Götalands län: Karlsborgs kommun.

Blekinge län: Olofströms och Ronneby kommuner.

Kalmar län: Högsby, Hultsfreds, Vimmerby och Västerviks
kommuner.

Östergötlands län: Valdemarsviks kommun.

3 § Inom följande kommuner, som anges i 16 § förordningen
(1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd, gäller vad som
anges i 4 §.

Gävleborgs län: Hofors kommun.

Dalarnas län: Avesta, Ludvika och Smedjebackens kommuner.

Västmanlands län: Fagersta, Norbergs och Skinnskattebergs
kommuner.

Örebro län: Hällefors och Ljusnarsbergs kommuner.

Värmlands län: Filipstads, Hagfors och Munkfors kommuner.

4 § Beslut om att bevilja regionalt utvecklingsstöd inom de
områden som anges i 2 och 3 §§ blir gällande endast om och i
den omfattning Europeiska gemenskapernas kommission har godkänt
den ordning som gäller för stödet.