Förordning (1999:1076) om ränta på studielån för år 2000

SFS nr
1999:1076
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1999-12-02

Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 8 kap. 2 §
studiestödslagen (1973:349) skall betalas på studielån skall
vara 3,2 procent för år 2000.