Förordning (1999:1218) om skatt på avfall

SFS nr
1999:1218
Departement/myndighet
Finansdepartementet S2
Utfärdad
1999-12-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2003:1012

1 § Skatteverket får meddela föreskrifter om vägning som
avses i 5 § lagen (1999:673) om skatt på avfall.
Förordning (2003:1012).