Förordning (1999:1312) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden

SFS nr
1999:1312
Departement/myndighet
Finansdepartementet V
Utfärdad
1999-12-16
Ändring införd
t.o.m. SFS 2001:916

1 § Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om

1. vad en ansökan om godkännande av ett avvecklingssystem
enligt 3 § lagen (1999:1309) om system för avveckling av
förpliktelser på finansmarknaden skall innehålla, och

2. skyldighet för administratören av ett avvecklingssystem att
lämna nödvändiga upplysningar enligt 14 § samma lag.

2 § Har upphävts genom förordning (2001:916).